Tandreglering i Sala

Annons:
Få hjälp med tandreglering i Sala av det bästa klinikerna och tandläkarna som är verksamma i Sala. Om du bor i eller i närheten av Sala och behöver hjälp med tandreglering, ortodonti och tandställning i Sala så hittar du här en sammanställning över alla tandläkare i Sala som kan hjälpa dig. Sammanlagt så finns det 3 olika tandläkare som arbetar med tandreglering i Sala, nedan ser du en lista över dessa tandläkare.
Annons:

Tandreglering i Sala

Här kan du ta del av vår lista över alla tandläkare som arbetar med tandreglering och ortodonti i Sala.

Folktandvården Sjukhustandvård Sala
Järnvägsgatan 7A
733 38 Sala


Folktandvården Sala
Järnvägsgatan 7A
733 38 Sala


Folktandvården Specialistcentrum Tandreglering
Järnvägsgatan 7A
733 38 Sala

Annons:

Tandställning i Sala

I många fall blir det aktuellt med att sätta in en tandställning vid en tandreglering i Sala för att genomgå en tandreglering. Att ta fram, justera och montera en tandställning i Sala kan du få hjälp av från de flesta tandläkare från listan ovanför.

Tandregleringsfakta om Sala

I Sala finns det som bekant minst en tandläkare som kan hjälpa dig med tandreglering och nedan kan du hitta en del generell information om Sala.

Sala är en tätort belägen i Västmanland; dock ligger delen öster om Sagån i Uppland. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Mitt i centrum ligger ett kvadratiskt kullerstenstorg, och några hundra meter därifrån finns Ekeby dammar, som är en del av det vattensystem som skapades till Sala Silvergruva.

Yta: 11,01 km2
Invånarantal: 12289, år 2010

Här kan du läsa en del med or Sala om du vill veta mer än om tandreglering i Sala.

I Sala fann vi totalt 3 tandläkare att välja mellan vid tandreglering. Skulle det vara svårt att hitta en lämplig tandläkare för tandreglering i Sala rekommenderar vi att du letar vidare efter andra tandläkare som kan tandreglering och ortodonti i Västmanland.