Tandreglering i Lenhovda

Annons:
Få hjälp med tandreglering i Lenhovda av det bästa klinikerna och tandläkarna som är verksamma i Lenhovda. Om du bor i eller i närheten av Lenhovda och behöver hjälp med tandreglering, ortodonti och tandställning i Lenhovda så hittar du här en sammanställning över alla tandläkare i Lenhovda som kan hjälpa dig. Sammanlagt så finns det 1 olika tandläkare som arbetar med tandreglering i Lenhovda, nedan ser du en lista över dessa tandläkare.
Annons:

Tandreglering i Lenhovda

Här kan du ta del av vår lista över alla tandläkare som arbetar med tandreglering och ortodonti i Lenhovda.

Folktandvården Lenhovda
Oskarshamnsvägen 1
360 73 Lenhovda

Annons:

Tandställning i Lenhovda

I många fall blir det aktuellt med att sätta in en tandställning vid en tandreglering i Lenhovda för att genomgå en tandreglering. Att ta fram, justera och montera en tandställning i Lenhovda kan du få hjälp av från de flesta tandläkare från listan ovanför.

Tandregleringsfakta om Lenhovda

I Lenhovda finns det som bekant minst en tandläkare som kan hjälpa dig med tandreglering och nedan kan du hitta en del generell information om Lenhovda.

Lenhovda (uttalas le-n-håvd-a) är en tätort i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. I Lenhovda finns ett stort gravfält från järnåldern med ca 170 fornlämningar, som visar Lenhovdas betydelse som boplats cirka 500 år f Kr. Lenhovda var sedan urminnes tid tingsplats (tingsställe) i Uppvidinge härad.

Yta: 232,76 hektar
Invånarantal: 1744, år 2010

Här kan du läsa en del med or Lenhovda om du vill veta mer än om tandreglering i Lenhovda.

I Lenhovda fann vi totalt 1 tandläkare att välja mellan vid tandreglering. Skulle det vara svårt att hitta en lämplig tandläkare för tandreglering i Lenhovda rekommenderar vi att du letar vidare efter andra tandläkare som kan tandreglering och ortodonti i Kronoberg.